vauban:

[^vauban] Węgrzy chcą skanów ID, bo przylot poza godzinami pracy recepcji. Polak: skany dowodów?! E-mailem?! BIG RED ALERT, SCAM DETECTED
2022/01/14 16:35:15 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^vauban],