qmack:

[^perdo] muborze. musimy jakieś wsparcie za koci internat wpłacić przecież!
2022/06/14 18:03:45 przez www, 0 , 2

Reakcje: [^kociaciocia], [^perdo],