gliniany:

[^janekr] psipadek albo jednak gdzieś jest widoczny (URI?)
2022/06/23 12:04:07 z 'London' przez www, 0 , 1

Reakcje: [^janekr],