rmikke:

Małżonka twierdzi, żem gadżeciarz. Możecie zgadywać, kto wziął #nawieś DWA laptopy (nie ja). #retoryczne
2022/08/09 08:59:07 przez www, 3

Lubią to: ^perdo, ^gammon82, ^daromar,