rmikke:

[^dees] Jadłem. Enerdowską.
2023/09/18 23:15:11 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^soupe],