deli:

[^deli] Biali i republikanie w najmniejszym stopniu.
2023/11/20 20:04:36 przez www, 0