janekr:

[^pagan] BTW w jakich językach teraz działa w Londynie MD? Angielski, polski i cymru? ^foo, ^gliniany?
2024/05/15 15:13:00 przez m.blabler, 0 , 1

^gliniany: [^janekr] jakoś tak
2024/05/15 16:16:10