deli:

[^deli] Oraz "zdanie stworzone przeze mnie oddaje treść zdania wyjściowego/jest właściwym tłumaczeniem z polskiego"
2024/02/11 20:47:29 przez www, 0