deli:

[^erwen] Cztery. Czteroletnie liceum. Acz mam wrażenie, że podobne zadania są i na egzaminie ósmoklasisty.
2024/02/11 20:57:07 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^deli],