deli:

[^deli] Naprawdę musieli na meet?
2024/06/11 11:12:23 przez www, 0