gliniany:

[^porzeczek] zapewne dlatego że mało kto umie dobrze zaprojektować apki. Teraz, panie, to się UX projektuje w powerpoincie.
2018/11/30 20:25:12 z 'London' przez www, 0 , 3

Reakcje: [^sithian], [^porzeczek], [^janekr],