janekr:

//blabler.pl/s/im-1214076883 Mnie rozłożyło "mój warsztat dziennikarski nie jest przedmiotem dyskusji"
2012/05/24 19:29:01, 0