deli:

//blabler.pl/s/im-168036983 Wszystkie adresy wpisano w polu Do:, lista adresatów według Thunderbirda liczy 248 linii. I zażądał potwierdzenia dostarczenia.
2010/09/23 14:57:17, 0