vauban:

//blabler.pl/s/im-81197737 o, #wyraz, to ja w pracupracu handluję wciąż z wirtualnym Ericssonem, w wirtualnej Szfecji? #masakra
2010/05/20 16:15:13, 0