boni01:

[^deli] Pytanie, czy w tym świecie istnieje broń palna i w ogóle half-cocked ma takie sensy jako idiom, jak w naszym...
2022/01/14 18:14:00 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^deli],