deli:

Oraz anegdotka. Koleżanka pracująca w LO o pozycji podobnej do mojej pracy opowiadała, jak dyrektorka usiłowała na radzie przekonywać nauczyciela do oblania ucznia, który uzyskał za niski wynik na próbnej z jego przedmiotu.
2024/02/11 21:15:06 przez www, 0 , 2

^deli: [^deli] Uczeń ma oceny rzędu 2-3, więc dyrektorka poradziła nauczycielowi, żeby robił więcej sprawdzianów przekrojowych, żeby uczeń otrzymał więcej jedynek. A wszystko to bo spadli w rankingu.
2024/02/11 21:15:56
^deli: [^deli] [^deli] I tak, ja byłam świadoma, że tak to się odbywa, ale jednak przypuszczałam, że bliżej szkół z pierwszej dziesiątki rankingu, a nie pierwszej trzydziestki.
2024/02/11 21:16:40