deli:

[^deli] Uczeń ma oceny rzędu 2-3, więc dyrektorka poradziła nauczycielowi, żeby robił więcej sprawdzianów przekrojowych, żeby uczeń otrzymał więcej jedynek. A wszystko to bo spadli w rankingu.
2024/02/11 21:15:56 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^dzierzba],