deli:

#szokiniedowierzanie sprawdzam artykuły, które klasa trzecia pisała na drugiej lekcji. Na pierwszej mieli teorię pisania artykułu i wyraźnie mnie wysłuchali. I zaprezentowali to w praktyce. I te artykuły mają tytuł. I nie są rozprawkami.
2023/03/18 16:56:45 przez www, 8

Lubią to: ^kulkacurly, ^kouma, ^kociaciocia, ^dzierzba, ^robmar, ^elfette, ^soupe, ^clea,